Bedrijven en instellingen laten kansen liggen bij het zakendoen, ze werken nog te weinig samen. Bundelen van krachten vraagt energie en wilskracht; Corporatio zorgt ervoor dat deze inspanning de moeite loont. Corporatio brengt bedrijven en instellingen bij elkaar om optimaal van elkaars kennen en kunnen te profiteren. Samen sterk!
Het is mijn visie dat onderlinge samenwerking tussen mensen, bedrijven en instellingen steeds iets nieuws oplevert voor nieuwe wegen naar de toekomst.​

(Timo Corporaal)

Op een rechte weg is nog nooit iemand verdwaald (Goethe)​