top of page

Corporatio biedt diensten op het gebied van collectieve belangenbehartiging, bestuursservice en secretariaatsvoering voor verenigingen, stichtingen, instellingen en zakelijke belangengroepen. Van incidenteel tot volledige uitbesteding.​

Corporatio
 •     Branchestrategieën ontwikkelen
 •     Belangenbehartiging met als doel
         beleidsbeïnvloeding
 •     Kwaliteitsbeheer en imagoverbetering
 •     Onderzoek naar en analyse van relevante
        marktcijfers
 •     Professionaliteitsbevordering middels
        onderwijsprojecten

   
 •     Subsidies verwerven en behouden voor
        gezamenlijke projecten
 •     ICT oplossingen aanbieden om de
        branchedoelen te realiseren
 •     Gezamenlijke exportbevordering en/of
        collectieve presentaties bij (internationale)
        vakbeurzen​
 •     Woordvoering
   

© 2021 Corporatio.net Niets van deze website mag worden gekopieerd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar.

bottom of page