Vaart

Iedere organisatie wil weten: zijn onze inspanningen de moeite waard geweest ? Voor
een vereniging is funest dat de vaart er uit gaat, terwijl de missie en de doelen vastliggen
en het tijdpad gedefinieerd is. Zorg daarom vooral voor:​

 

• voldoende relevante informatie;

• duidelijke prioriteiten;
• voldoende mensen;
• voldoende (financiële) middelen;
• voldoende bewaking van het tijdpad.

​Een tijdpad met een eindpunt is noodzakelijk voor het behalen van doelen. Vaart wordt
een lege term als de einddatum van projecten telkens wijkt en de resultaten dan ook uitblijven

Op een rechte weg is nog nooit iemand verdwaald (Goethe)​