Vorm

Welke vorm krijgt de activiteit? Fundamenteel zijn de vragen:

Hoe hecht willen wij de club laten zijn?
• Hoeveel zeggenschap gunnen wij de belanghebbenden?
• Wat is de efficiëntste structuur gezien het doel?

Bekend en vertrouwd zijn: vereniging en stichting, platform, club of sociëteit. De vereniging leent zich goed voor onderlinge afstemming over beleidszaken, de stichting beter voor het uitvoeren van beheersmatige taken.

Tegenwoordig beleeft de coöperatie weer een opleving. De coöperatieve vereniging is een vorm van zelforganisatie van individuele ondernemers, die gezamenlijk streven naar vergroten van marktkansen en het behalen van schaalvoordeel b.v. door het delen van kosten en gezamenlijke acquisitie.

Op een rechte weg is nog nooit iemand verdwaald (Goethe)​