top of page
Voldoening
voldoening

Voldoening

Levendige websites, blogs en FaceBook pagina's, zinvolle netwerkbijeenkomsten, goede
artikelen in vaktijdschriften, een toonaangevende plek in de (inter)nationale lobby. Dit
soort mijlpalen en wapenfeiten kenmerken de vitaliteit van een club. ​

​Het enthousiasme waarmee leden of deelnemers communiceren over hun vakbond,
kerk, brancheorganisatie of golfclub is de basis voor het voortbestaan van elk verband of
verbond. Alleen wanneer alle betrokkenen ervaren en uitdragen dat het geheel meer is
dan de som der delen, is een organisatie sterk genoeg om zichzelf te vernieuwen en de
beschreven stappen te blijven zetten. Natuurlijk tot ieders voldoening !

© 2021 Corporatio.net Niets van deze website mag worden gekopieerd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar.

bottom of page