top of page
Vertrouwen

Vertrouwen
 

De betrokkenen dienen elkaar te vertrouwen. Bij groepen ondernemers of individuen
met aanvullende belangen is het opbouwen van vertrouwen geen groot probleem.
Voor concurrenten zal het meestal lastiger zijn om gezamenlijk een ambitieuze visie te
ontwikkelen.​

De professionele manager doet er goed aan bij het oprichten van een club of bij een
strategie sessie stil te staan bij zowel de sfeer/chemie als de structuur.

Komen de deelbelangen onvoldoende tot hun recht (afspiegeling in bestuur en
commissies) dan ondermijnt dat het gevoel van saamhorigheid en neemt het
enthousiasme af.

© 2021 Corporatio.net Niets van deze website mag worden gekopieerd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar.

bottom of page