Visie
 

De ontwikkeling van een gedeelde visie, is een volgende stap. In deze fase van
visieontwikkeling is het raadzaam om:​


• de plannen door spelers met een verschillend ‘gewicht’ te laten formuleren;
• het proces te laten begeleiden door deskundigen uit de eigen kring (opinion leaders)
• het proces te laten ondersteunen door een professionele verenigingsmanager
• de vraag te stellen of een tijdelijke of permanente structuur wenselijk is;
• de plannen te toetsen aan de vraag: welke (verenigings-) activiteit draagt bij tot het doel ?

Op een rechte weg is nog nooit iemand verdwaald (Goethe)​